Manifesto

İşaret Ateşi, benim için, ötede beliren bir imge, bel bağladığım bir inanç, güçlü bir sezgi…

Yazı ve çeviri çalışmalarımı e-kitap halinde okurlarla doğrudan buluşturacak bir platform kurmayı amaçladım.

Yayıncılığın özü yapıtın kamuya açılması, başkalarıyla paylaşılmasıdır. İşaret Ateşi benim bunu bağımsız bir şekilde yapabilmek için tasarladığım bir özyayıncılık sitesi.

Piyasa düzeninden uzak kalarak, işin özüne, yalnızca metne, yapıta odaklanmak ve okura doğrudan ulaşmak istiyorum. İnternetin sunduğu erişim ve etkileşim olanaklarının, bu anlamda, yazarlar için, edebiyat ve yayın tarihinin hiçbir aşamasında benzeri olmayan bazı fırsatlar sağladığını düşünüyorum.

Yayıncılık dünyasıyla olan yaklaşık on yıllık deneyimim, yaptığım çok sayıda yayına rağmen bende tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Özellikle, ticari anlamda yayıncılık faaliyetinin merkezinde yer alan yayınevlerinin maalesef sorunlar yumağı olduğunu gördüm. Mevcut piyasa koşullarında, bana kalırsa, yayınevleri yapıt sahipleriyle okurlar arasında bir aracıdan çok engele dönüşmüş durumda.

Ancak mevcut sorunları düzeltmek benim elimde değil; yayıncılık dünyası kendi kurallarıyla işlemeye devam ediyor. Öyle ya da böyle, hepimizin alıp okuduğu kitaplar bu düzenin içinden çıkıyor ve bunu mümkün kılan herkesin emeğine saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Yalnızca ben, kendi çalışmalarım için kendi alternatifimi üretmenin, pozitif bir değer ortaya koymanın peşindeyim. Bu işin, iyi edebiyat ve doğru yayıncılık ilkelerinden kopmadan bambaşka bir şekilde de yapılabileceğine inanıyorum.

Ve bunu yaparken, idealist bir yol benimsiyorum. Ticari bir yaklaşımdan tamamen uzak durarak, çalışmalarımı okurların bedelsiz olarak okuyabileceği şekilde kamuya açıyorum.

Yapıtlar e-kitap olarak yalnızca İşaret Ateşi internet sitesinde yer alacak, site üzerinden okunabilecek ve bu herhangi bir abonelik veya üyelik koşuluna da bağlı olmayacak. E-posta göndermek suretiyle İşaret Ateşi’nin takipçi listesine katılmayı tüm samimiyetimle okurların tercihine bırakıyorum.

Bir sonraki aşamada, yapıtların basılı versiyonları içinse, arza dayalı değil, talebe dayalı bir model önereceğim. Okurların talebi doğrultusunda, “crowdfunding” yöntemiyle kitapların sınırlı sayıda özel baskısının yapılacağı ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde okurlara doğrudan ulaştırılacağı bir sistem kurmayı planlıyorum.

Ayrıca, gene “crowdfunding” yöntemiyle, site müdavimlerinin diledikleri takdirde İşaret Ateşi’nin doğrudan destekçisi olmasını sağlayacak bir çalışma yapacağım.

Yapıtın kültür plethora’sı içinde kaybolup gitme olasılığı hep vardır, ben de bunu göze alarak yola çıkıyorum. Hatta, “Yapıt kayıptır, bulunmayı bekler,” demek bile mümkün, zira paha biçilmez nice yapıt bir köşede gizlenmiş bekliyor her daim. İşaret Ateşi internet sitesinin ve buradaki yapıtların tanınırlığını sağlamak benim için elbette önemli; ancak sitenin er geç keşfedileceğine, iyi okurun burayı bularak sitenin müdavimi olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ve bunun da bana büyük güç vereceğini biliyorum.

Bir İşaret Ateşi yakıyorum ve hem kendim hem başkaları için bu ateşi karanlığın ortasına ışıl ışıl yerleştiriyorum.

Aytek Sever

Ocak 2018