Marianne Moore Şiirleri

Marianne Moore Şiirleri
Okyanustan İki Şiir: “Balık” ve “Bir Mezarlık”

 

 

Marianne Moore – “Balık” (The Fish)

 

 

Marianne Moore – “Bir Mezarlık” (A Graveyard)

 

 

Modernist şiirin devlerinden Marianne Moore, 1916-1918 yılları arasında annesi ile beraber New Jersey’de, savaş sırasında cepheye sevk edilen erkek kardeşinin evinde yaşamaktadır. Zaman zaman civar bölgelerde Atlantik sahiline inerler. Parlak zekâlı, asi ruhlu, azimli, duygulu bir genç kadın olan Marianne Moore için çalkantılı bir dönemdir bu: Bir yanda bir şair, bir birey, bir kadın olarak kendini ortaya koyma mücadelesi vardır, diğer yanda çağın buhranı, kasvetli Birinci Dünya Savaşı gündemi. Fakat kale gibi de sağlamdır Moore. Okyanus ile olan karşılaşmaları, varoluşsal boyutlar kazanarak, içinden geçtiği deneyim krizleriyle örtüşür. Marianne Moore için okyanus, kapsamı belirlenerek çerçeve içine alınabilecek romantik bir imge olamaz asla; karşıtların çarpışma alanıdır, dalgalarla, gelgitlerle, fırtınalarla, oluş ve bozuluşla, dönüşüm ve yenilenmeyle, ölümle ve yaşamla kaynayan bir dünya sahnesi – hem güzel hem de trajik. Moore’un okyanusunun ürünü olan “Balık” (The Fish) ve “Bir Mezarlık” (1921’de Dial’da yayımlanan versiyonuyla, A Graveyard) şiirleri güçlerini aynı anda hem muğlak, açık uçlu, hem de katı, kristalize olmalarından alırlar. Bunlarda kinik bir realizm de vardır, her koşulda ışığı, dirimi, aşkınlığı arayan bir tutku da. Özellikle “Balık”ta göze çarpan poetik başarı, şiirin özgün bir dize yapısı ve dil duyarlılığı üzerinden içeriğini somutlaştırarak biçime uygulamasından ileri gelir. Şiir, yazılırken okyanusa dönüşmüş, âdeta okyanus tarafından, dalgaların yaratıcı ve yıkıcı güçleri tarafından kâğıda aktarılmıştır.

 

Yayın tarihi: Şubat 2021

www.isaretatesi.com

işaret ateşi