W. W. E. Ross Şiirleri

W. W. E. Ross Şiirleri

 

Çağdaş Kanada şiirinin önemli isimlerinden William Wrightson Eustace Ross (1894–1966) birçoklarına göre ilk Kanadalı modernist şairdir. E. E. Cummings, Marianne Moore, Max Jacob, Franz Kafka esintileri taşıyan şiirinde yer yer imgeci, yer yer sürrealist (ya da, kendi deyimiyle, “irrealist”) öğeler ön plana çıkar. Jeofizikçi de olmasının etkisiyle somut, yalın, maddi, objektif yanları güçlü bir ifade aramış, doğayla ve coğrafi yöreyle bağ kuran, Kanada’ya özgü bir şiirin örneklerini ortaya koymuştur. Gerek düzyazı gerek serbest ölçü formundaki deneysel çalışmalarının yanı sıra soneler de kaleme almış, ancak kişisel tercihi doğrultusunda, yaşarken yazdıklarının az bir kısmını kitap halinde yayımlamış, çalışmaları daha ziyade dergilerde ve antolojilerde boy göstermiştir. Ölümünden sonra, şiirlerinden derlenerek yayımlanan Shapes and Sounds (“Biçimler ve Sesler”), Ross’un modern Kanada şiirindeki yerinin pekişmesini sağlamıştır. Ekte, W. W. E. Ross’un dört şiirini sunuyoruz: “Bir Adam Tek Başına”, “Tüm Hayvanlar”, “Kıvrılıyor Ay”, “Çiçek”.

Yayın tarihi: Haziran 2019

İlk Basım: Eliz Edebiyat (Şubat 2019)

www.isaretatesi.com

 

İki düzyazı şiir: “Bir Adam Tek Başına” (One Man), “Tüm Hayvanlar” (The Animals All)

 

 

İki şiir: “Kıvrılıyor Ay” (Curving, The Moon), “Çiçek” (The Flower)

 

 

www.isaretatesi.com

işaret ateşi