Zbigniew Herbert Şiirleri

Zbigniew Herbert şiirleri – 5 seçme şiir.

Modern Polonya şiirinin başlıca isimlerinden olan Zbigniew Herbert (1924-1998), II. Dünya Savaşı ve komünizm yıllarının politik koşulları altında şekillenen şiirinde, daima bireyin penceresinden bakarak, ironi, yergi ve fantezinin iç içe geçtiği kişisel bir gerçekliği yansıttı, karamsarlıkla iyimserlik arasında gidip gelen renkli bir dil kullandı. Czeslaw Milosz’un yaptığı İngilizce çeviriler sayesinde uluslararası alanda geniş bir okuyucu kitlesi edinen şair, yirminci yüzyılın önde gelen Avrupalı şairleri arasında yerini aldı. Ekteki “Küçük Kasaba”, “Kalp”, “Ruhun Esenliği”, “Tıktıkçı” ve “Kitabe” adlı şiirler Zbigniew Herbert’in şiirinin çeşitli boyutlarına dair bize pırıltılar sunmaktadır. Çeviride Czeslaw Milosz, Peter Dale Scott ve Alissa Valles tarafından hazırlanan Toplu Şiirler’den (Collected Poems) yararlanılmıştır.

Yayın tarihi: Şubat 2018

www.isaretatesi.com

Üç düzyazı şiir: “Küçük Kasaba”, “Kalp”, “Ruhun Esenliği”

 

Tıktıkçı

 

(1. Basım: Eliz Edebiyat, Sayı 64)

 

Kitabe